TræfiberDanmark®  leverer træfiberisolering i  forskellige  hårde plader og Flex-produkter til
helt traditionelle byggerier – og til utraditionelle

Her ser du lidt eksempler. Listen udbygges løbende.

Facadeisolering med TFDK pudsbare træfiberplader

Midt i en facaderenovering af denne ejendom blev det klart for bygherre, at problemer med at fjerne den gamle facade inden pudsning løb helt løbsk økonomisk.
Det blev besluttet af beklæde facaden med pudsbare træfiberplader på et træskelet og herefter puste træfiberuld ind i mellemrummet mellem mur og træfiberplade.

Afslutningsvis blev pladerne pudset udvendigt. Vinderne blev trukket med ud i facaden og varmeforbruget i ejendommen er i dag reduceret med 60%.

Igangværende sag på Sagnlandet i Lejre

I 2019 bygges en hel vikinge kongehal i Lejre. Hallen er et fantastisk byggeri, og det skal isoleres i vægge og på taget med TFDK Mellemisoleringsplader og TFDK Vindspærreplader.
Februar 2019: TFDK har leveret første dellevering og i øjeblikket isoleres væggene.